Svkyr.se erbjuder möjligheten att kunna skapa korta länkar åt svenskakyrkan.se, enligt modellen https://svkyr.se/dinlänkhär.

Tjänsten är inte sanktionerad av Svenska kyrkan,
utan drivs som ett fristående privat initiativ.

Vill du skapa en kort länk till en sida på svenskakyrkan.se? Enda kravet: att du som beställer den korta länken har en verifierbar mejladress på svenskakyrkan.se.

Beställningsformulär kommer inom kort.